CAT |

COMUNICAT ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Twitter
WhatsApp
Telegram
Facebook
Email

Realitzada l’assemblea ordinària el passat més de desembre, en aquesta es va acordar convocar una assemblea extraordinària del CLUB BÀSQUET LLEIDA per debatre i votar la possibilitat de dur a terme una fusió amb el FORÇA LLEIDA. Segons queda recollit en els estatuts del club és una competència de l’assemblea general acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.

El club bàsquet Lleida va ser creat al 1984 amb l’objectiu de fomentar, desenvolupar i permetre la pràctica continuada del basquetbol adreçada de forma exclusiva al públic femení.

Una anàlisi de fortaleses i debilitats del club, conjuntament amb les oportunitats que actualment es presenta en l’entorn esportiu, empresarial i institucional, ha fet plantejar a l’actual junta directiva del club la possibilitat d’una fusió amb el Club Força Lleida. S’ha de tenir en consideració que previ a l’inici de la temporada 2021/22 es va signar un conveni de col·laboració entre ambdós clubs per a gestionar la base d’ambdós clubs, creant la marca CBF LLEIDA.

La junta directiva actual veu en la fusió de les dues entitats una possibilitat de seguir desenvolupant amb més capacitat els seus objectius pel qual va ser creat. Aquesta junta creu, coincidint amb el plantejament de la junta del club Força Lleida, que en l’actualitat els clubs esportius han de treballar sense distinció de gènere. La unió de les masses socials, els recursos humans d’ambdós clubs i el suport institucional i empresarial han de permetre crear un club de bàsquet més fort per a la ciutat de Lleida i el seu entorn.

És per tot plegat que la junta directiva del Club Bàsquet Lleida ha demanat als seus socis i sòcies el vistiplau per a arribar a assolir la fusió d’ambdós clubs, en els termes que esportivament i administrativament es considerin més oportuns.

La votació en l’assemblea ha tingut el següent resultat: Vots emesos 11; vots a favor 9; vots en contra 2; per tant un 81,8 % dels vots favorables, així una majoria qualificada superior als 2/3 dona el vistiplau a treballar per a la fusió d’ambdós clubs.

Més noticies

Et podem ajudar?
Saltar al contingut