seriosa

Lluis Cervantes
Eudald Codina
Izan Teixidó
Pol Casanyé
Biel Rosell
Jordi Corretge
David Godia
Marc Godia
Elder Sopena
Sean Walid
Genís Inglada
Joel Sanfeliu
 Entrenadors:
Ferran Anglí
Edgar Nula
Víctor Marin