“En bones mans” és un nou projecte de formació per als pares i mares d’esportistes que volem endegar des del Força Lleida.

El motiu pel qual iniciem aquest projecte, és perquè creiem fermament que tot l’entorn de l’esportista ha d’anar en la mateixa direcció.

L’esport és un espai i un temps de formació integral dels nostres fills i filles tan important, que és necessari que trobem moments per parlar-ne de com fer-ho.

Aquest any tenim intenció de promoure diferents temes, alguns en petites píndoles i agrupats, com serà aquesta primera xerrada i d’altres que seran monotemàtics.

Volem compartir aspectes com: la resolució de conflictes, la importància de la visió en el rendiment esportiu i escolar, els tractaments naturals, l’alimentació, els rols dels pares i mares, la socialització, etc. Temes que podrem ampliar i modificar en funció de les vostres necessitats.

La primera xerrada es farà aquest dijous,18 de gener a les 18:15 h. a la Sala VIP de Barris Nord.

En aquesta ocasió, des del club us farem cinc cèntims de l’espai de formació que oferim als vostres fills. La durada prevista de la xerrada serà d’una hora d’intervenció dels ponents i una part final variables que destinarem a les vostres preguntes. El contingut i ponents seran els següents:

CENTRE DE MEDIADORS

Títol i Contingut: La Mediació en els conflictes esportius.

– Resolució de conflictes dins l’entorn esportiu.

-L’esport un espai favorable per aprendre a conviure.

A càrrec de: Mercè Cirera, Elda Michans i Anna Llauradó.

Càrrec: Mediadores del Centre de Mediació de l’Il·lustríssim Col·legi d’Advocats de Lleida.

ÒPTICA VIERA

Títol i Contingut: Vista i Visió

-Què és veure-hi bé en bàsquet?

-Relació entre rendiment visual i rendiment esportiu i escolar.

-La visió es pot entrenar.

-Pautes per prevenir problemes de visió des de la infància.

A càrrec de: Gemma Viera Segura

Càrrec: Optometrista.  Master en Optometria Cínica per la UPC i pel Pennsylvania College of Optometry (USA) i  Responsable de Viera, Centre de Visió i Desenvolupament.

TAÜLLORGÀNICS

Títol i Contingut: Tractament natural de les lesions esportives.

-L’àrnica antiinflamatori natural.

A càrrec de: Anna Sirvent

Càrrec: Fundadora de l’empresa familiar Taüll Orgànics.

En finalitzar la xerrada rebreu un petit detall de TaullOrgànics.

Per tal de fer una previsió dels assistents, us agrairíem que ens indiquéssiu si vindreu obrint l’enllaç de resposta. https://goo.gl/forms/34WyR6lAV8UUElb32

Amb tot, la xerrada estarà oberta als inscrits i no inscrits.