Per què cal utilitzar protectors bucals?

 

El risc de lesions és inseparable de la pràctica esportiva. Avui dia són moltes les persones (tant nens com adults) que practiquen algun tipus d’esport i, per tant, estan exposades al risc de lesions. En concret, es calcula que la prevalença de les lesions dentals relacionades amb l’esport arriba a ser de fins a un 45%.

Els esportistes, ja siguin amateurs o professionals, dediquen moltes hores setmanals a l’exercici per tal de millorar el rendiment, l’estat de salut, l’aparença física i el funcionament del cor. No obstant això, hi ha una àrea que s’oblida gairebé per complet i que és molt important: la salut bucodental; principalment, la protecció dental a l’hora de realitzar algun esport.

Sense una protecció bucal adequada, un cop a la cara pot desencadenar diferents tipus de lesions: la fractura o pèrdua d’una dent, lesions a la mandíbula i a l’articulació temporomandibular, i fins i tot commoció cerebral. Els protectors bucals ajuden a prevenir aquestes lesions, ja que estan formats per un material flexible que proporciona un efecte amortidor. Gràcies a això, els protectors absorbeixen l’energia del cop, en redueixen la velocitat i distribueixen l’impacte sobre una superfície molt més gran. D’aquesta manera, eviten que tota la força recaigui sobre un sol punt.

Segons l’Associació Dental Americana, més de 200.000 danys bucals es prevenen mitjançant l’ús de protectors bucals esportius.protectors_eneresi_lleida-05

 

Què és el protector bucal?

 

El protector dental és un dispositiu fabricat amb polímer orgànic que es col·loca a la boca per protegir les dents i les seves estructures adjacents de possibles accidents.

És una peça de plàstic flexible que s’introdueix a la boca durant les activitats d’entrenament, esportives, recreatives o de competició. S’utilitza especialment en activitats amb risc de contacte directe o de contacte potencial amb una altra persona, amb algun element de l’equip esportiu o amb el terra.

 

Per a què serveix el protector bucal?

 

Els protectors bucals poden prevenir lesions dentals serioses i poden evitar el dolor que aquestes produeixen. Com més actiu sigui l’atleta, més necessitat hi ha d’usar-los. Tant és si es tracta de nens com d’adults, qualsevol persona físicament activa en els esports, sobretot en els de col·lisió, ha d’utilitzar-los!

Principalment, els protectors bucals serveixen per protegir les dents de fractures, luxacions o avulsions; els teixits tous de talls i laceracions; i l’articulació de la mandíbula i el seu còndil. A més, disminueixen el risc de pèrdua de coneixement, commocions o hemorràgies, i augmenten la confiança de l’esportista.

 

Els protectors bucals no són obligatoris en la majoria dels esports. Per què són tan importants?

 

Els dentistes veiem moltes lesions a la boca com a resultat de la pràctica d’esports o jocs.

Els protectors poden evitar lesions facials en pràcticament tot tipus d’esports:

  • Esports amb possibles caigudes:

BTT, ciclisme, patinatge, equitació, skate, castells, etc.

  • Esports de contacte:

futbol, bàsquet, hoquei, handbol, arts marcials, etc.

  • Esports amb objectes a alta velocitat:

golf, tennis, pàdel, hoquei, esquaix, voleibol, etc.

  • Esports amb contacte continuat amb agents nocius, com la natació, en què l’excés de contacte amb el clor de les piscines pot danyar l’esmalt dental.

 

Els nens d’entre 7 i 10 anys tenen el major nombre de lesions en accidents esportius organitzats, com el bàsquet, el ciclisme i l’hoquei. La incidència més alta de totes les lesions relacionades amb l’esport es va produir en el grup d’edat de 10 a 19 anys, ja que els membres d’aquest grup són físicament més actius.

Com a curiositat, cal dir que la dent amb més incidència és la incisiva central superior.

 

 

Les classes de protectors bucals

 

Hi ha una gran varietat de materials per a la confecció i elaboració dels protectors bucals; cada dia, gràcies als nous avenços, es fabriquen amb materials millors. Actualment, el material més utilitzat per elaborar un protector és un polímer d’etilè i acetat de vinil anomenat EVA. Aquest és el que recomanem a Enèresi i amb el qual aconseguim un producte individualitzat fabricat amb un procés industrial perfectament adaptat a cada persona i amb totes les característiques protectores de màxim nivell.

Actualment, hi ha dos grans tipus de protectors al mercat:

 

Els protectors de tipus bullir i mossegar (boil & bite), que es poden comprar en qualsevol botiga d’esports. El seu funcionament és bastant simple: se submergeix el protector en aigua calenta perquè s’estovi i, tot seguit, es col·loca a la boca i es mossega perquè prengui la forma de les dents. Aquests tipus de protectors no aconsegueixen proporcionar una cobertura completa de les dents i són massa prims per oferir una bona protecció. A més, no s’adapten amb precisió a la boca, de manera que no permeten una bona subjecció. Poden resultar molt incòmodes i fins i tot poden arribar a dificultar la parla i la respiració.

 

Els protectors fets a mida, que són els recomanats per Enèresi. Es dissenyen a partir d’un motlle exacte de la boca de l’esportista, realitzat mitjançant la intervenció d’un odontòleg professional. Són protectors completament personalitzats i elaborats per dentistes en laboratoris especialitzats. D’aquesta manera, s’aconsegueix una adaptació exacta a l’anatomia de la boca de l’usuari i una fixació immillorable. Com que es tracta de protectors laminats i fabricats en condicions d’alta temperatura i pressió, presenten un nivell de protecció molt superior al dels protectors de tipus “bullir i mossegar”. A més, són molt còmodes per a l’esportista, ja que permeten parlar i respirar amb total normalitat.

 

Entre les conseqüències d’utilitzar un protector bucal a mida de l’esportista, trobem, principalment, que:protectors_eneresi_lleida-04

Ajuda a prevenir traumatismes sobre els maxil·lars.

Redueix les lesions orals, dentals i facials.

Roman en la seva posició durant els impactes.

L’esportista pot respirar i parlar sense dificultat quan el fa servir.

Es pot identificar individualment i, per tant, és molt indicat perquè el nen no el confongui amb altres protectors.

Es manté invariable durant un llarg període de temps.

Es confecciona segons l’edat i l’activitat esportiva que es realitza.

 

 

Quant de temps dura un protector bucal?

 

Per a esportistes que ja han finalitzat el creixement, els protectors bucals poden durar diverses temporades, tot i que han de ser revisats cada temporada per verificar-ne l’ajust i el nivell de desgast.

Això no obstant, en el cas dels nens, es requereix que canviïn els protectors bucals amb certa freqüència, perquè tant la boca com les dents estan en fase de creixement. Això no és diferent de moltes altres coses que es donen en tot allò relacionat amb un nen: com que estan en edat de creixement, la roba, les sabates, etc., que també s’han de renovar sovint. A més, en el cas de les dents, tenim un factor afegit: el recanvi dental, que fa que hi hagi dents “noves” que apareixen en escena.

 

Els nostres especialistes recomanen plantejar-se fer una renovació dels protectors després de cada revisió, o cada sis mesos.

 

Recomanacions

 

Es recomana a totes les persones que realitzin activitat esportiva que es facin un examen odontològic amb un odontòleg especialitzat. Aquest examen ha d’estar acompanyat d’una radiografia panoràmica de tota la cavitat bucal.

Aquesta exploració és molt important per a nens que practiquen esport escolar i per a adolescents que duen a terme competicions esportives. Cal usar protectors dentobucals en esports de contacte físic.

Tant si són nens com adults, un protector bucal és essencial per a tots els esportistes. Per a més informació sobre el protector bucal correcte, consulta el teu dentista a Enèresi.