La Junta Directiva de Club Força Lleida considerant el conjunt de mesures legals dels últims dies que es detallen a continuació:

  • La situació d’Estat d’Alarma decretat amb la publicació de Reial Decret 463/2020 de 14 de març.
  • L’ajornament indefinit de la disputa dels partits corresponents a les categories inferiors del Club establert per la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ).
  • La suspensió temporal de la LEB OR, al menys fins el 29 de març, establert per la Federació Espanyola de Baloncesto (FEB).
  • Les mesures adoptades des del 12 de març passat tant per l’Ajuntament de Lleida com per la Generalitat de Catalunya, decretant el tancament de totes les instal·lacions esportives i col·legis, provoca que el Club no pugui realitzar cap de les seves activitats.

Adicionalment, la junta directiva, considerant el Reial decret llei 8/2020 de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19, ha estimat que la presentació d’una sol·licitud d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) per causa de força major, és l’única manera de salvaguardar la continuïtat del Club i els drets dels seus empleats, fins el moment en que es puguin reprendre les activitats. El ERTO afectarà a la totalitat dels empleats del Club, incloent als entrenadors, als components de l’equip LEB Or i als empleats d’administració.